Polecane
Natalia Siwiec

Natalia Siwiec

(21.4.2015)

id: ss_tomaotomo_150421_183

Izabela Lukomska

Izabela Lukomska

(21.4.2015)

id: ss_tomaotomo_150421_34

Zarejestruj się

Regulamin

Preambuła

1. Umowa licencyjna dotyczy zdjęć zawartych w serwisie Starstock jest umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem odwiedzającym serwis Starstock, zwanym dalej Użytkownikiem i Administratorem serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptowaniem postanowień niniejszej umowy licencyjnej oraz polityki prywatności. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie mają zastosowanie zarówno w stosunku do pracodawcy, jak i Użytkownika serwisu występującego w jego imieniu. Wszystkie zdjęcia umieszczone w serwisie Starstock są objęte są prawem autorskim i są własnością Administratora oraz posiadaczy odpowiednich licencji.

§1 Warunki korzystania z serwisu

1.1 Administrator udziela Użytkownikowi serwisu niewyłącznej licencji do przeglądania zdjęć w małej rozdzielczości do oceny ich zawartości. Wszystkie pobrane w ten sposób zdjęcia muszą zostać usunięte w ciągu 30 dni od dnia pobrania.

§2 Bezprawne wykorzystanie zdjęć

2.1 Umowa licencyjna zabrania:

  • publikacji zdjęć w celach wydawniczych lub promocyjnych i wszelkich działaniach mających charakter komercyjny
  • udzielania licencji na wykorzystanie zdjęć, ich sprzedaży, publikacji lub dystrybucji w całości lub we fragmentach
  • umieszczania zdjęć w innych serwisach, na stronach lub blogach internetowych
  • tworzenia prac pochodnych, kopiujących w całości lub we fragmentach zdjęcia
  • przekazywania zdjęć osobom trzecim
  • wykorzystania zdjęć w celach działania na szkodę osób postronnych lub Administratora
  • wykorzystanie zdjęć lub umożliwienie wykorzystania zdjęć w sposób naruszający prawo do prywatności lub do wizerunku.

2.3 Zdjęcia zawarte w serwisie lub ich odpowiedniki w wysokiej rozdzielczości mogą prezentować wizerunek osób publicznych bez ich zgody lub osób postronnych występujących na zdjęciu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu publikacji zdjęć i odpowiada za ewentualne roszczenia z tytułu publikacji.

2.4 Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw autorskich i upoważnia Administratora do dochodzenia swoich racji, zgodnie z obowiązującym prawem.

§3 Publikacja zdjęć

3.1 Publikacja zdjęć zawartych w serwisie lub ich odpowiedników w wysokiej rozdzielczości następuje w wyniku zgody Administratora za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie przez Administratora i Użytkownika. Zamówienia realizowane są na podstawie Faktur VAT.

3.2 W przypadku gdy Administrator udzieli błędnej informacji o pozwoleniu na publikacje, ponosi odpowiedzialność ograniczoną do zwrotu sumy zapłaconej za licencję na zdjęcie.

3.3 Administrator nie udziela praw odnośnie użycia znaków handlowych, nazw, logo, wzorów zastrzeżonych, niezastrzeżonych i praw autorskich do nich lub dzieł sztuki uwidocznionych na którymkolwiek ze zdjęć w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się zadbać o takie uzyskanie takich praw we własnym zakresie.

3.4 Użytkownik zrekompensuje ewentualne straty spowodowane bezprawnym wykorzystaniem zdjęć i poniesie wszelkie koszty związane z żądaniami, odpowiedzialnością i wydatkami wynikającymi z takiego wykorzystania, łącznie z honorarium prawnika.

§4 Polityka prywatności

4.1 Użytkownik korzystający z serwisu internetowego StarStock nie jest zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, Administratora serwisu gwarantuje, że zostaną one użyte tylko w ramach usług związanych z prawidłowym działaniem serwisu tj.: w celu przetwarzania zamówień, udostępniania funkcji subskrypcji lub działania innych aplikacji wchodzących w skład serwisu.

4.2 Użytkownik ma prawo zastrzec wykorzystywania jego danych osobowych przez Administratora w celach korespondencyjnych, promocyjnych lub handlowych. Użytkownik ma prawo zmienić treść wcześniej podanych danych osobowych, celem sprostowania ich wiarygodności. Użytkownik ma prawo zablokować pliki "cookies" w swojej przeglądarce.

4.3 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanych przez Użytkownika danych osobowych (w tym teleadresowych) do rozpowszechniania:

  • treści dotyczących zmian w funkcjonowaniu serwisu,
  • treści niekomercyjnych (życzeń, informacji o wirusach, notatek osobistych itp.),
  • treści komercyjnych (wszelkiego rodzaju reklam promujących serwis, usług oraz produktów oferowanych przez Administratora).

4.4 Pliki "cookies" wykorzystywane są między innymi do dostarczania Użytkownikowi informacji z serwisu dostosowanych do jego oczekiwań. Plik cookie zawiera informacje, które mogą być wysyłane z serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w Jego systemie. Wykorzystywanie przez Administratora plików "cookies" zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z serwisu. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje o otrzymywaniu plików cookie, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może się to wiązać z pewnymi nieprawidłowościami w dalszym funkcjonowaniu serwisu.

Masz już konto? >> Zaloguj się
© 2010 Starstock PicsCreated by